Nutida konstnär - dåtida känsla.

Jag arbetar med ena foten i det historiska arvet efter impressionister och nordiska landskapsmålare, och försöker samtidigt att verka i den nutida konstvärlden för att lyfta det lite bortglömda friluftsmåleriet, 'Plein Air', inklusive arbetsmetoder och material i fält.

Jag söker den svårfångade 'känslan' ända ut i enskilda penseldrag, söker doft, smak och ljus genom snabba impressioner ur landskapet runt Siljan, i skärgården, i Spanien eller varhelst jag befinner mig. Att hitta landskapets själ är centralt.
Jag vill nå och passera linjen där en dekorativ målning övergår till konst, och där ögat, känslan och handen är ett.
Ingen lätt uppgift, men det är det flyktiga ögonblicket jag försöker fånga, helst under 30 minuter.

Då och då målar jag figurativt, gärna utifrån mina upplevelser av flamencodans i Sevilla och Madrid, men även andra figurer kan intressera mig.
Jag arbetar då utifrån egna skisser, minnesbilder, modell eller ibland med foto som stöd.