Nutida konstnär - dåtida känsla.

Jag arbetar med ena foten i det historiska arvet efter impressionister och nordiska landskapsmålare, och försöker samtidigt att verka i den nutida konstvärlden för att lyfta det lite bortglömda friluftsmåleriet, 'Plein Air', inklusive arbetsmetoder och material i fält.
Jag söker den svårfångade 'känslan' ända ut i enskilda penseldrag, söker doft, smak och ljus genom snabba impressioner ur landskapet runt Siljan, i skärgården, i Spaniens sydliga trakter eller varhelst jag befinner mig.
Jag vill hitta ögonblicket där en dekorativ målning övergår till konst, och där ögat, känslan och handen är ett.
Ingen lätt uppgift, men det är det flyktiga ögonblicket jag försöker fånga.

Då och då använder jag antika ramar till mina målningar, och det är en enkel möjlighet för mig att koppla ihop mig med den tiden. Därför kallar jag dem 'tidsramar', eller 'portaler'.